Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BackColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva pozadí nefixních buněk tabulky.

Tuto barvu mají všechny nefixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellBackColor.

Syntaxe:
String BackColor
Volání:
oTable.BackColor = "#ffffff" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTable.BackColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí:" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice