Update cookies preferences
Promotic

BackColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva pozadí nefixních buňek tabulky.
Tuto barvu mají všechny nefixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellBackColor.
Syntaxe:
String BackColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var sColor = oTable.BackColor;   // Čtení z vlastnosti
oTable.BackColor = "#ffff00";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.