Promotic

ColFirstVisible - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Index sloupce, který bude zobrazen jako první za fixními sloupci (indexováno od 0).
Syntaxe:
Long ColFirstVisible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Slouží např. pro automatické skrolování v tabulce.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var n = oTable.ColFirstVisible;   // Čtení z vlastnosti
oTable.ColFirstVisible = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.