Promotic

onCellEdited - událost objektu PmgWTable

Popis:
Událost je vyvolána při ukončení editace buňky (např. klávesou Enter).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWTable objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Row - (Long) [pro čtení]Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.Col - (Long) [pro čtení] Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.CellText - (String) [pro čtení] Editovaný text
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na 1, 2 nebo 3.

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRow = pEvent.Row;
var nCol = pEvent.Col;
var val = Pm.ToNumber(pEvent.CellText);
if (val < 10000)
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "transparent");
}
else
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, nCol, "#ffff00");
}
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.