Promotic

PaddingTop - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Vytvoří volný prostor pro text buňky nahoře (v pixelech).
Syntaxe:
Long PaddingTop
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Nahoře" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.PaddingLeft (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nPaddingTop = oTable.PaddingTop;   // Čtení z vlastnosti
oTable.PaddingTop = 3;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.