Promotic

PaddingTop - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Vytváří volný prostor pro text buňky nahoře (v pixelech).
Syntaxe:
Long PaddingTop
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Nahoře" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky


var oTable = pMe.Items("/Table");
var nPaddingTop = oTable.PaddingTop;   // Čtení z vlastnosti

oTable.PaddingTop = 3;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.