Update cookies preferences
Promotic

SetCellForeColor - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
Empty SetCellForeColor(Long Row, Long Col, String Value)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(String) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".
V parametrech Row a Col nelze zadat zároveň hodnotu -3, pokud hodnota je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastaví barvu textu 2. řádku
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetCellForeColor(1, -3, "#ff0000");   // Red
oTable.Draw();

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost CellForeColor nahrazena metodami GetCellForeColor a SetCellForeColor.
© MICROSYS, spol. s r.o.