Promotic

Testování obsahu buňky tabulky

Nastaví fokus na buňku 11. řádku a 2. sloupce tabulky pokud hodnota této buňky je menší než 20.
V proměnné oTable mějme objekt PmgWTable umístěný v editoru grafiky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var TextOfCell;
var oTable = pMe;

oTable.FocusedRow = 11;
oTable.FocusedCol = 2;
TextOfCell = Pm.ToNumber(oTable.FocusedCellText);
// nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
oTable.SetCellForeColor(11, 2, TextOfCell < 20 ? "#ff0000" : "#000000");
© MICROSYS, spol. s r. o.