Promotic

SetCellTextAlignVert - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Nastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky.
Syntaxe:
Empty SetCellTextAlignVert(Long Row, Long Col, Long Value)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(Long) Nová zapisovaná hodnota.
0 - Nahoru
1 - Doprostřed
2 - Dolů
Poznámka:
V parametrech Row a Col nelze zadat zároveň hodnotu -3, pokud hodnota je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.
Aby se změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastaví vertikální zarovnání textu 2. řádku. - Doprostřed:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetCellTextAlignVert(1, -3, 1);
oTable.Draw();

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.