Promotic

Interaction - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Typ ovládání tabulky.
Syntaxe:
Long Interaction
Hodnoty:
0 - Žádnou buňku nelze označit ani editovat
1 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (je vyvolána událost onCellClicked).
Po stisknutí klávesy Enter (nebo dvojklikem levým tlačítkem myši) je vyvolána událost onCellEditRequested, ale do editačního módu se nepřechází.
2 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (je vyvolána událost onCellClicked) a editovat (klávesa Enter nebo dvojklik levým tlačítkem myši).
Při přechodu do editace je vyvolána událost onCellEditRequested.
Editace buňky se ukončí stisknutím klávesy Enter (je vyvolána událost onCellEdited).
3 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (je vyvolána událost onCellClicked).
Editovat lze pouze ty buňky, ve kterých byla editace povolena metodou SetCellEditable. Implicitně je nastaven zákaz editace buňky.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Editační mód" tohoto objektu.
 
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nInteraction = oTable.Interaction;   // Čtení z vlastnosti
oTable.Interaction = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.