Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FocusedCol - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Index sloupce označené buňky (aktuální buňky, která má fokus) (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Syntaxe:
Long FocusedCol
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

 
Pokud žádná buňka nemá fokus, pak tato vlastnost vrací hodnotu -100.

Pokud se do vlastnosti nastaví hodnota -100 (nebo zastarale -1), pak žádná buňka nebude mít fokus.

 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nFocusedCol = oTable.FocusedCol;  //čtení

oTable.FocusedCol = 3;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice