Update cookies preferences
Promotic

FocusedCol - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Index sloupce označené buňky (aktuální buňky, která má fokus) (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Syntaxe:
Long FocusedCol
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Pokud žádná buňka nemá fokus, pak vlastnost vrací hodnotu -100.
Pokud se do vlastnosti nastaví hodnota -100 (nebo zastarale -1), pak žádná buňka nebude mít fokus.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nFocusedCol = oTable.FocusedCol;   // Čtení z vlastnosti
oTable.FocusedCol = 3;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.