Update cookies preferences
Promotic

PmgWTable - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmgWTable.

Tento objekt slouží pro zobrazení a případně pro editaci libovolných dat formou tabulky.
Řádky i sloupce tabulky jsou indexovány od 0, tzn. 5. řádek (sloupec) tabulky má index 4.
Pro změnu vlastností jednotlivé buňky nebo celých sloupců a řádků (např. pomocí metod SetCellText, SetCellForeColor, ...) lze použít univerzální hodnoty parametrů Col (= column = sloupec) a Row (= řádek). Pomocí těchto dvou parametrů lze adresovat jednu buňku, celý sloupec nebo celý řádek.
Pokud se s tabulkou pracuje v módu interakce 1 - 3 (Interaction), pak lze se v ní pohybovat fokusem (označená buňka).
Označenou buňkou je buňka označená (graficky odlišena od ostatních) uživatelem ve spuštěné aplikaci (např. kliknutím myši). Buňku lze nastavit (zjistit) pomocí vlastností FocusedRow a FocusedCol.

Způsob načítání a zobrazování dat:
- statický: Všechna data pro zobrazení jsou načtena do vnitřního bufferu tabulky a tato jsou zobrazována. Naplnění metodou SetCellText.
- dynamický: Použití události onDataUpdate; při každém požadavku na zobrazení dat načíst do vnitřního bufferu tabulky pouze data odpovídající buňkám, které jsou právě zobrazeny.


Pro pohyb fokusu (označené buňky) jsou definovány tyto klávesy:
- šipka vlevo: posun o jednu buňku vlevo
- šipka vpravo: posun o jednu buňku vpravo
- šipka nahoru: posun o jednu buňku nahoru
- šipka dolů: posun o jednu buňku dolů
- Home: skok na první buňku řádku
- End: skok na poslední buňku řádku
- PageUp: posun o jednu stránku nahoru
- PageDown: posun o jednu stránku dolů
- Ctrl+PageUp: skok na první buňku sloupce
- Ctrl+PageDown: skok na poslední buňku sloupce
- Enter: začátek a konec editace buňky
© MICROSYS, spol. s r.o.