Update cookies preferences
Promotic

Grid - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Povolení vykreslování mřížky nefixních buňek.
Syntaxe:
Boolean Grid
Hodnoty:
true - Mřížka buňek BUDE vykreslena
false - Mřížka buňek NEBUDE vykreslena
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var bGrid = oTable.Grid;   // Čtení z vlastnosti
oTable.Grid = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.