Promotic

RemoveRow - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Odstraní řádek (nebo více řádků) na zadané pozici. Existující řádky za touto pozicí se posunou.
Syntaxe:
Long RemoveRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).
Hodnota -2 (a zastarale -1) znamená, že se odstraní poslední řádek.
Hodnota -3 znamená, že se odstraní všechny řádky kromě fixních.
Count[nepovinné] (Long) Počet řádků pro odstranění.
Výchozí hodnota je 1.
Pokud požadovaný počet je větší než existující, pak se metoda neprovede.
Vrácená hodnota:
Vrací počet všech zbylých (i fixních) řádků (po odstranění požadovaných).
Poznámka:
Touto metodou nelze odstranit fixní řádek.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.Rows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.RemoveRow(-2);
© MICROSYS, spol. s r.o.