Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveRow - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Metoda odstraní řádek (nebo více řádků) na zadané pozici. Existující řádky za touto pozicí se posunou.
Syntaxe:
Long RemoveRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).

Hodnota -2 (a zastarale -1) znamená, že se odstraní poslední řádek.

Hodnota -3 znamená, že se odstraní všechny řádky kromě fixních.

Count[nepovinné] (Long) Počet řádků pro odstranění. Přednastavená hodnota je 1.

Pokud je požadovaný počet větší než existující, pak se metoda neprovede.

Vrácená hodnota:
Vrací počet všech zbylých (i fixních) řádků (po odstranění požadovaných).
Poznámka:
Touto metodou nelze odstranit fixní řádek.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.Rows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.RemoveRow(-2);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice