Update cookies preferences
Promotic

Cols - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Počet všech sloupců tabulky (počítáno včetně fixní části).
Syntaxe:
Long Cols
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Sloupce tabulky" tohoto objektu.
 
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Upozornění: Při nastavení počtu sloupců se mění struktura tabulky, tzn. maže se obsah všech buňek.
Nastavovaný počet nesmí být menší než vlastnost FixedCols.
Viz také:
- PmgWTable.Rows (vlastnost)
- PmgWTable.FixedCols (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nCols = oTable.Cols;   // Čtení z vlastnosti
oTable.Cols = 8;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.