Promotic

SetEditMode - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Nastaví buňky do editačního režimu.
Syntaxe:
Empty SetEditMode()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tato metoda způsobí, že právě označená buňka tabulky se dostane do editačního režimu, tzn. stejně jakoby se např. nad buňkou provedl dvojklik myší.

Metoda je funkční pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na 1, 2 nebo 3.
Viz také:
- PmgWTable.Interaction (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetEditMode();
© MICROSYS, spol. s r. o.