Promotic

GetCellText - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací text buňky.
Syntaxe:
String GetCellText(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Zkopírování textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci do buňky o řádek níže.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sCell = oTable.GetCellText(1, 4);
oTable.SetCellText(2, 4, sCell);
oTable.Draw();

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.