Promotic

onFixedCellClicked - událost objektu PmgWTable

Popis:
Událost je vyvolána kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgWTable objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Row - (Long) [pro čtení] Řádek kliknuté buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.Col - (Long) [pro čtení] Sloupec kliknuté buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
pEvent.Ctrl - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na 1, 2 nebo 3.

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRow = pEvent.Row;
var sColor = pMe.GetCellBackColor(nRow, 1);
if (sColor == "#009898")
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, -3, "transparent");
}
else
{
pMe.SetCellBackColor(nRow, -3, "#009898");
}
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.