Update cookies preferences
Promotic

GetCellTextAlign - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací zarovnání textu buňky.
Syntaxe:
Long GetCellTextAlign(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Vrácená hodnota:
0 - vlevo
1 - Doprostřed
2 - Vpravo
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Čtení zarovnání textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nAlign = oTable.GetCellTextAlign(1, 4);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.