Promotic

FocusedCellText - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Hodnota označené buňky (aktuální buňky, která má fokus).
Syntaxe:
String FocusedCellText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var sFocusedCellText = oTable.FocusedCellText;   // Čtení z vlastnosti
oTable.FocusedCellText = 825;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.