Promotic

Změna počtu řádků tabulky

Příklad změní počet řádků na právě 20 řádků a zobrazí jako první sloupec/řádek za fixními sloupci/řádky první nefixní sloupec/řádek tabulky (s indexem rovným počtu fixních řádků/sloupců).
V proměnné oTable mějme objekt PmgWTable umístěný v editoru grafiky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow, nRows;
var oTable = pMe;
if (nRows > 20)
{
for (iRow = 21; iRow < nRows; iRow++)
{
oTable.RemoveRow(-1);
}
}
else
{
if (nRows < 20)
{
for (iRow = nRows; iRow < 19; iRow++)
{
oTable.InsertRow(-1);
}
}
}
oTable.RowFirstVisible = oTable.FixedRows;
oTable.ColFirstVisible = oTable.FixedCols;
© MICROSYS, spol. s r.o.