Promotic

FixedForeColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva textu fixních buněk tabulky.
Tuto barvu mají všechny fixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellForeColor.
Syntaxe:
String FixedForeColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva textu" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var sColor = oTable.FixedForeColor;   // Čtení z vlastnosti
oTable.FixedForeColor = "#808080";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.