Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedForeColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva textu fixních buněk tabulky.

Tuto barvu mají všechny fixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellForeColor.

Syntaxe:
String FixedForeColor
Volání:
oTable.FixedForeColor = "#000000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTable.FixedForeColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva textu:" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice