Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedForeColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva textu fixních buněk tabulky.

Tuto barvu mají všechny fixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellForeColor.

Syntaxe:
String FixedForeColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva textu:" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sColor = oTable.FixedForeColor;  //čtení

oTable.FixedForeColor = "#808080";  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice