Update cookies preferences
Promotic

FixedForeColor - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wstępnie ustawiony kolor tekstu stałych komórek tabeli.
Ten kolor mają ustawiony wszystkie stałe komórki tabeli, dla których nie został jawnie ustawiony kolor przy pomocy metody SetCellForeColor.
Składnia:
String FixedForeColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tekstu" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var sColor = oTable.FixedForeColor;   // Odczyt z właściwości
oTable.FixedForeColor = "#808080";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.