Update cookies preferences
Promotic

PaddingRight - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wytworzy wolny obszar dla tekstu komórki po prawej (w pikselach).
Składnia:
Long PaddingRight
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Po prawej" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.PaddingLeft (właściwość)
- PmgWTable.PaddingTop (właściwość)
- PmgWTable.PaddingBottom (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nPaddingRight = oTable.PaddingRight;   // Odczyt z właściwości
oTable.PaddingRight = 3;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.