Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Interaction - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Typ obsługi tabeli.
Składnia:
Long Interaction
Wołanie:
oTable.Interaction = n
Wartości:
0 - Żadnej komórki nie można zaznaczyć ani edytować
1 - Wszystkie nie stałe komórki można tylko zaznaczyć (zostanie wywołane zdarzenie onCellClicked). Po naciśnięciu klawisza Enter (lub dwukrotne kliknięcie myszki) zostanie wywołane zdarzenie onCellEditRequested, ale nie przechodzi do trybu edycji.
2 - Wszystkie nie stałe komórki można tylko zaznaczyć (zostanie wywołane zdarzenie onCellClicked) oraz edytować (klawisz Enter lub dwukrotne kliknięcie myszki). Podczas przejścia do trybu edycji zostanie wywołane zdarzenie onCellEditRequested. Edycja komórki jest zakończona po naciśnięciu klawisza Enter (zostanie wywołane zdarzenie onCellEdited).
3 - Wszystkie nie stałe komórki można tylko zaznaczyć (zostanie wywołane zdarzenie onCellClicked). Edytować można tylko te komórki, w których edycja była zezwolona przy pomocy metody SetCellEditable. Domyślnie edycje komórek jest wyłączona.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tryb edycji" tego obiektu.

Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.

 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice