Promotic

Dim - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Początkoww ustawienie tabeli.
Składnia:
Empty Dim(Long Cols, Long Rows, Long FixedCols, Long FixedRows, Integer CellWidth, Integer CellHeight, Long Interaction, Boolean Grid)
Parametry:
Cols(Long) Ilość wszystkich wierszy tabeli (liczone włącznie z częścią stałą). Patrz właściwość Cols.
Rows(Long) Ilość wszystkich wierszy tabeli (liczone włącznie z częścią stałą). Patrz właściwość Rows.
FixedCols(Long) Ilość stałych kolumn tabeli. Patrz właściwość FixedCols.
FixedRows(Long) Ilość stałych wierszy tabeli. Patrz właściwość FixedRows.
CellWidth(Integer) Wstępnie ustawiona szerokość kolumn. Patrz właściwość StartWidth.
CellHeight(Integer) Wysokość wiersza. Patrz właściwość StartHeight.
Interaction(Long) Typ obsługi tabeli. Patrz właściwość Interaction.
Grid(Boolean) Zezwolenie wyświetlenia siatki komórek. Patrz właściwość Grid.
Notatka:
Metoda ta usunie całą zawartość danych tabeli.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Dim(5, 20, 1, 1, 40, 15, 1, true);
© MICROSYS, spol. s r. o.