Update cookies preferences
Promotic

Wypełnianie tabeli

Przykład wykonuja napełnienie kolumny Temperatura tabeli z przykładu inicjalizacji tabeli i następujące wokolorowanie komórek tej kolumny w stosunku do kolumn Minimum oraz Maksymum.
W zmiennej oTable miejmy obiekt PmgWTable umieszczony w edytorze grafiki.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow, Temperature, Minimum, Maximum;
var oTable = pMe;
var nRows = oTable.Rows - 1;

oTable.SetCellText(0, 0, "Temperature");
oTable.SetCellText(0, 1, "Minimum");
oTable.SetCellText(0, 2, "Maximum");

// *** Wypełnienie kolumny "Temperature" wartościami losowymi
Minimum = 20;
Maximum = 80;
for (iRow = 1; iRow <= nRows; iRow++)
{
oTable.SetCellText(iRow, 0, Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1));
oTable.SetCellText(iRow, 1, Minimum);
oTable.SetCellText(iRow, 2, Maximum);
}

// *** Sprawdzenie limitów wartości
for (iRow = 1; iRow <= nRows; iRow++)
{
Temperature = Pm.Round(oTable.GetCellText(iRow, 0), 1);
Minimum = Pm.Round(oTable.GetCellText(iRow, 1), 1);
Maximum = Pm.Round(oTable.GetCellText(iRow, 2), 1);

// ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB" (LightBlue lub LightRed)
oTable.SetCellBackColor(iRow, 0, Temperature > Minimum ? "#a8ccf0" : "#ff6868");
}
oTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.