Promotic

Cols - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Ilość wszystkich kolumn tabeli (liczone włącznie z częścią stałą).
Składnia:
Long Cols
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolumny tabeli" tego obiektu.
 
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Uwaga: Przy ustawieniu ilości kolumn dochodzi do zmiany struktury tabeli, tzn. jest usuwana zawartość wszystkich komórek.
Ustawiana ilość nie może być mniejsze niż właściwość FixedCols.
Patrz również:
- PmgWTable.Rows (właściwość)
- PmgWTable.FixedCols (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nCols = oTable.Cols;   // Odczyt z właściwości

oTable.Cols = 8;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.