Promotic

FixedFont - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Czcionka stałych komórek tabeli.
Właściwość zwraca obiekt ObjectFont. Przez zapis do jego właściwości można zmienić wygląd czcionki.
Składnia:
Object FixedFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Czcionka" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- ObjectFont (obiekt)
- PmgWTable.Font (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.FixedFont.Name = "MS Sans Serif";
oTable.FixedFont.Size = 12;
oTable.FixedFont.Italic = false;
oTable.FixedFont.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.