Update cookies preferences
Promotic

Bold - właściwość obiektu ObjectFont

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia pogrubiona czcionka.
Składnia:
Long Bold
Wartości:
false - Czcionka NIE jest pogrubiona
true - Czcionka JEST pogrubiona
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Font.Bold = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.