Promotic

Bold - właściwość obiektu ObjectFont

Opis:
Ustawienie/ustalenie czcionki pogrubionej.
Składnia:
Long Bold
Wartości:
false - Czcionka NIE jest pogrubiona
true - Czcionka JEST pogrubiona
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.