Promotic

Bold - vlastnost objektu ObjectFont

Popis:
Nastavení/zjištění písma jako tučného.
Syntaxe:
Long Bold
Hodnoty:
false - Písmo NENÍ tučné
true - Písmo JE tučné
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.