Promotic

Name - vlastnost objektu ObjectFont

Popis:
Název rodiny písma.
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Name = "MS Sans Serif";
© MICROSYS, spol. s r. o.