Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ObjectFont

Popis:
Tento objekt obsahuje všechny důležité parametry o písmu (název, velikost, atd.). Objekt se využívá v objektech PmgWTable a PmgTrendViewer.
Vlastnosti a metody:
Bold Nastavení/zjištění písma jako tučného
Italic Nastavení/zjištění kurzívy
Name Název rodiny písma
Size Velikost písma
Viz také:
- PmgWTable.Font (vlastnost)
- PmgWTable.FixedFont (vlastnost)
- tvGraph.TableFont (vlastnost)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice