Promotic

Objekt PmList (Fronta hodnot)

Popis:
Objekt představuje frontu hodnot.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmArray (do PmArray lze přidávat a ubírat položky pomocí metod Insert a Remove).
Vlastnosti a metody:
GetCount()Vrací počet hodnot ve frontě
AddHead()Přidá hodnotu na začátek seznamu
AddTail()Přidá hodnotu na konec seznamu
GetHead()Vrací hodnotu od začátku seznamu
GetTail()Vrací hodnotu z konce seznamu
RemoveHead()Odstraní hodnotu od začátku seznamu
RemoveTail()Odstraní hodnotu z konce seznamu
SaveToArray()Vrací 1-rozměrné pole fronty hodnot
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmList.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Hodnoty v tomto objektu tvoří frontu a přímý přístup je jen od začátku (Head) nebo z konce (Tail) seznamu. Hodnoty lze do objektu:
- přidávat: AddHead, AddTail
- číst: GetHead, GetTail
Příklad vytvoření a použití objektu PmList:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow;
var oList = Pm.CreatePmList();
oList.AddHead("TitleHead");

for (iRow = 0; iRow <= 10; iRow++)
{
oList.AddTail("row" + iRow);
}

// ----------SaveToArray----------
var arr = oList.SaveToArray();

// ----------RemoveHead, RemoveTail----------
var nCount;
var sHead = oList.RemoveHead();
Pm.Debug(sHead);

nCount = oList.GetCount();
for (iRow = nCount; iRow > 0; iRow--)
{
Pm.Debug(oList.RemoveTail());
}

Historie:
Pm9.00.04: Tento objekt se považuje za zastaralý a je nahrazen objektem PmArray a jeho metodami Insert a Remove.
Pm8.03.08: Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto objektu seznam hodnot typu LIFO a FIFO.
© MICROSYS, spol. s r.o.