Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmList (Fronta hodnot)

Popis:
Objekt představuje frontu hodnot.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít objekt PmArray (do PmArray lze přidávat a ubírat položky pomocí metod Insert a Remove).
Vlastnosti a metody:
GetCount Vrací počet hodnot ve frontě
AddHead Přidá hodnotu na začátek fronty
AddTail Přidá hodnotu na konec fronty
GetHead Vrací hodnotu od začátku fronty
GetTail Vrací hodnotu z konce fronty
RemoveHead Odstraní hodnotu od začátku fronty
RemoveTail Odstraní hodnotu z konce fronty
SaveToArray Vrací 1-rozměrné pole fronty hodnot
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmList.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Hodnoty v tomto objektu tvoří frontu a přímý přístup je jen od začátku (Head) nebo z konce (Tail) fronty. Hodnoty lze do objektu:
- přidávat: AddHead, AddTail
- číst: GetHead, GetTail
Příklad vytvoření a použití objektu PmList:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var oList = Pm.CreatePmList();
oList.AddHead("TitleHead");

for ( i = 0; i <= 10; i++)
oList.AddTail("row" + i);

//----------SaveToArray----------
var arr = oList.SaveToArray();

//----------RemoveHead, RemoveTail----------
var j, nCount;
var sHead = oList.RemoveHead();
Pm.Debug( sHead);

nCount = oList.GetCount();
for ( j = nCount; j > 0; j--)
Pm.Debug( oList.RemoveTail());

Historie:
Pm9.00.04: Tento objekt se považuje za zastaralý a je nahrazen objektem PmArray a jeho metodami Insert a Remove.
Pm8.03.08: Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto objektu seznam hodnot typu LIFO a FIFO.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice