Update cookies preferences
Promotic

SaveToArray - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole fronty hodnot.
Syntaxe:
PmArray SaveToArray()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Metoda vždy vrací 1-rozměrné pole typu PmArray, tzn. pro jazyk VBScript nevrací pole typu Array.
Viz také:
- PmList.GetTail (metoda)
- PmList.AddHead (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = oList.SaveToArray();

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.