Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToArray - metoda objektu PmList

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole fronty hodnot.
Syntaxe:
PmArray SaveToArray()
Volání:
arr = PmList.SaveToArray()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda vrací vždy 1-rozměrné pole typu PmArray, tzn. pro jazyk VBScript nevrátí pole typu Array.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice