Update cookies preferences
Promotic

SaveToArray - metoda obiektu PmList

Opis:
Zwraca tablicę 1-wymiarową kolejki wartości.
Składnia:
PmArray SaveToArray()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda zawsze zwraca 1-wymiarową tablicę typu PmArray, tzn. dla języka VBScript nie zwraca tablicę typu Array.
Patrz również:
- PmList.GetTail (metoda)
- PmList.AddHead (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = oList.SaveToArray();

Historia:
Pm8.03.24: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.