Promotic

GetHead - metoda obiektu PmList

Opis:
Zwraca wartość od początku listy.
Składnia:
Variant GetHead()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmList.GetTail (metoda)
- PmList.AddHead (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Value = oList.GetHead();

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.