Promotic

AddHead - metoda obiektu PmList

Opis:
Doda wartość na początek listy.
Składnia:
Empty AddHead(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma zostać dodana do kolejki.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmList.AddTail (metoda)
- PmList.GetHead (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oList.AddHead(Value);

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.