Promotic

RemoveTail - metoda obiektu PmList

Opis:
Usunie warość z końca listy.
Składnia:
Variant RemoveTail()
Wartość zwrotna:
Wartość, która ma zostać usunięta z kolejki.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmList.GetTail (metoda)
- PmList.AddTail (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Value = oList.RemoveTail();

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.