Promotic

Obiekt PmList (Kolejka wartości)

Opis:
Obiekt przedstawia kolejkę wartości.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmArray (do PmArray można dodawać lub z niego usuwać pozycje przy pomocy metod Insert oraz Remove).
Właściwości i metody:
GetCountZwraca ilość wartości w kolejce
AddHeadDoda wartość na początek kolejki
AddTailDoda wartość na koniec kolejki
GetHeadZwraca wartość od początku kolejki
GetTailZwraca wartość z końca kolejki
RemoveHeadUsunie wartość od początku kolejki
RemoveTailUsunie warość z końca kolejki
SaveToArrayZwraca tablicę 1-wymiarową kolejki wartości
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmList.
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Wartości w tym obiekcie tworzą kolejkę a bezpośredni dostęp jest tylko od początku (Head) lub od końca (Tail) kolejki. Wartości można do obiektu:
- dodawać: AddHead, AddTail
- odczytywać: GetHead, GetTail
Przykład wytworzenia oraz zastosowania obiektu PmList:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
var oList = Pm.CreatePmList();
oList.AddHead("TitleHead");

for (i = 0; i <= 10; i++)
{
oList.AddTail("row" + i);
}

// ----------SaveToArray----------
var arr = oList.SaveToArray();

// ----------RemoveHead, RemoveTail----------
var j, nCount;
var sHead = oList.RemoveHead();
Pm.Debug(sHead);

nCount = oList.GetCount();
for (j = nCount; j > 0; j--)
{
Pm.Debug(oList.RemoveTail());
}

Historia:
Pm9.00.04: Obiekt ten jest przestarzały i został zastąpiony obiektem PmArray oraz jego metodami Insert oraz Remove.
Pm8.03.08: Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym obiekcie listę wartości typu LIFO oraz FIFO.
© MICROSYS, spol. s r. o.