Promotic

Obiekt PmList (Kolejka wartości)

Opis:
Obiekt przedstawia kolejkę wartości.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmArray (do PmArray można dodawać lub z niego usuwać pozycje przy pomocy metod Insert oraz Remove).
Właściwości i metody:
GetCount()Zwraca ilość wartości w kolejce
AddHead()Doda wartość na początek listy
AddTail()Doda wartość na koniec listy
GetHead()Zwraca wartość od początku listy
GetTail()Zwraca wartość z końca listy
RemoveHead()Usunie wartość od początku listy
RemoveTail()Usunie warość z końca listy
SaveToArray()Zwraca tablicę 1-wymiarową kolejki wartości
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmList.
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Wartości w tym obiekcie tworzą kolejkę a bezpośredni dostęp jest tylko od początku (Head) lub od końca (Tail) listy. Wartości można do obiektu:
- dodawać: AddHead, AddTail
- odczytywać: GetHead, GetTail
Przykład wytworzenia oraz zastosowania obiektu PmList:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var iRow;
var oList = Pm.CreatePmList();
oList.AddHead("TitleHead");

for (iRow = 0; iRow <= 10; iRow++)
{
oList.AddTail("row" + iRow);
}

// ----------SaveToArray----------
var arr = oList.SaveToArray();

// ----------RemoveHead, RemoveTail----------
var nCount;
var sHead = oList.RemoveHead();
Pm.Debug(sHead);

nCount = oList.GetCount();
for (iRow = nCount; iRow > 0; iRow--)
{
Pm.Debug(oList.RemoveTail());
}

Historia:
Pm9.00.04: Obiekt ten jest przestarzały i został zastąpiony obiektem PmArray oraz jego metodami Insert oraz Remove.
Pm8.03.08: Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym obiekcie listę wartości typu LIFO oraz FIFO.
© MICROSYS, spol. s r.o.