Update cookies preferences
Promotic

GetCount - metoda obiektu PmList

Opis:
Zwraca ilość wartości w kolejce.
Składnia:
Long GetCount()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nCount = oList.GetCount();

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.