Promotic

GetTail - metoda obiektu PmList

Opis:
Zwraca wartość z końca listy.
Składnia:
Variant GetTail()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmList.GetHead (metoda)
- PmList.AddTail (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var Value = oList.GetTail();

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.