Update cookies preferences
Promotic

AddTail - metoda obiektu PmList

Opis:
Doda wartość na koniec listy.
Składnia:
Empty AddTail(Variant Value)
Parametry:
Value(Variant) Wartość, która ma zostać dodana do kolejki.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmList.AddHead (metoda)
- PmList.GetTail (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oList.AddTail(Value);

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.