Promotic

Obiekt PmViewCreator (Otwarcie przeglądarki)

Opis:
Obiekt umożliwia otwarcie różnego rodzaju przeglądarek.
Obiekt jest przeznaczony do gromadzenia informacji w jaki sposób określoną przeglądarkę otworzyć. Ostateczne otwarcie przeglądarki zostanie wykonane przez wywołanie metody Open.
Właściwości i metody:
FrameZwraca obiekt PmMap który zawiera parametry dla ramki (frame) w której zostanie wyświetlona przeglądarka
FromObiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
OpenOtworzy przeglądarkę określoną we właściwości PmViewCreator.ViewPath
ViewParametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
ViewPathŚcieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Notatka:

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.