Update cookies preferences
Promotic

CreateView - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt PmViewCreator do otwarcia przeglądarki obiektu.
Składnia:
Object CreateView(Object oFrom, String sViewPath, String sViewPars, String sFramePars)
Parametry:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd.
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
 
lub ścieżka do globalnej przeglądarki:
- "/#glob/form" = Otwarcie przeglądarki obiektu PmForm
- "/#glob/webbrowser" = Otwarcie przeglądarki stron Webowych
- "/#glob/infosystem" = Otwarcie przeglądarki INFO systemu
- "/#glob/filepath" = Otwarcie przeglądarki do wyboru foldera/pliku
- "/#glob/list" = Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek).
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Dane są tutaj w formacie KeyVal.
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona.
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Uwaga!
Obiekt PmViewCreator zostanie opróżniony zaraz po zakończeniu skryptu (w którym został wytworzony przy pomocy metody Pm.CreateView) lub po przekazaniu wywołaniu metody PmViewCreator.Open. Dlatego nie jest możliwym jego wcześniejsze wytworzenie oraz uprzednie przygotowanie do późniejszego wykorzystania.
Patrz również:
- PmViewCreator (obiekt)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Wytworzenie oraz ustawienie parametrów obiektu:
var oCreator = Pm.CreateView(null, "../PanelTechnol", "", "target:_blank;");
// Otwarcie przeglądarki obiektu:
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateView
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.