Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaWorkspace (Obszar roboczy)

Opis:
Patrz: PmaWorkspace - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt PmaWorkspace (roboczy obszar aplikacji) tworzy podstawę interfejsu użytkownika aplikacji. Ma formę wspólnego okna (ramki zewnętrznej), w której są wyświetlane pozostałe części interfejsu użytkownika aplikacji (nagłówki, paski narzędziowe, grafika użytkownika, alarmy, eventy, zestawienia).

Służy do uporządkowania przeglądarek Promotic do jednego okna.

W takim oknie można ustawić zarówno jego wygląd zewnętrzny (nagłówek, obrzeża, monitor, pozycja) jak również można ustawić wewnętrzny układ okien (ramek), które tworzą interfejs użytkownika aplikacji.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
CloseView Zamknie otwartą przeglądarkę
GetViewInfo Uzyska informację o przeglądarce w określonej ramce.
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu (przestarzałe)
SetActive Metoda uaktywnia określony PmaWorkspace
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Workspace Podstawowe konfiguratory obszaru roboczego
Ramki Rozlokowanie ramek obszaru roboczego
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmWorkspace -> PmaWorkspace
Pm8.03.10: Usunięty błąd: Jeżeli zoom aplikacji był aktywny wtedy czasami dochodziło do niepoprawnego obliczenia szerokość/wysokość pojedyńczych ramek (patrz konfigurator "PmaRoot > Wygląd > Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji").
Pm8.03.06: Dla każdej ramki (frame) wprowadzono nowy konfigurator "Minimalna szerokość (px)" oraz konfigurator "Minimalna wysokość (px)".

Ustawienie tych konfiguratorów jest ważne wtedy, jeżeli rozmiar ramki nie można zmienić do wartości zerowej. Jest to na przykład ważne w przypadku wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...) kiedy obszar jest wyświetlany w swym minimalnym rozmiarze.

Pm8.03.02: Usprawniony dla Webu jako standardowa strona HTML (wcześniej był zbudowany w oparciu o przestarzałą koncepcję frameset). Równocześnie dla Webu zostało ulepszone zachowanie scrollbarów.
Pm8.00.12: Usunięty błąd: Okno obszaru roboczego zostanie otwarte wycentrowane (jeżeli nie jest wprowadzona pozycja w konfiguratorze "Wartość domyślna sOptions").
Pm8.00.11: Usprawnione otwieranie obszarów roboczych (tzn. jeżeli w obiekcie PmaWorkspace był wyświetlany inny obiekt PmaWorkspace)
Pm8.00.02: w obiekcie PmgFrame można teraz otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace, patrz Otwarcie przeglądarki.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice