Update cookies preferences
Promotic

SetActive - metoda obiektu PmaWorkspace

Opis:
Metoda uaktywnia określony PmaWorkspace, przełączy go na pierwszy plan oraz ustawi mu fokus.
Składnia:
Empty SetActive(String sStyle)
Parametry:
sStyle(String) Nie jest stosowany, musi być pusty łańcuch.
Notatka:
Metoda ma znaczenie przede wszystkim w przypadku zastosowania większej ilości monitorów, kiedy to na każdy z monitorów zostanie zamieszczony jeden PmaWorkspace z zaznaczonym konfiguratorem "Główne okno aplikacji".
Uwaga! Jeżeli nie jest określone inaczej, wtedy wszystkie systemowe dialogi wyświetlane są na monitorze z aktywnym PmaWorkspace. Patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach.
Patrz również:
Przykład:
Uaktywnia drugi PmaWorkspace, na przykład na innym monitorze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oWorkspace2.SetActive("");
© MICROSYS, spol. s r.o.