Update cookies preferences
Promotic

Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach

Aplikacja PROMOTIC może wykorzystywać dwa lub kilka ekranów równocześnie. Najprostszym i zalecanym rozwiązaniem jest otwarcie na każdym ekranie obszaru roboczego aplikacji w formie obiektu PmaWorkspace. Jeżeli nie jest określona inaczej, wtedy wszystkie dialogi systemowe PROMOTIC są wyświetlane na monitorze z aktywnym PmaWorkspace. Niemniej jednak w ten sposób można otworzyć również okna niezależne lub okna innej aplikacji.

1) Niezbędne ustawienie domyślne i zachowanie SO Windows

Najpierw jest konieczne osiągnięcie następującego zachowania kilkuekranowego systemu w SO Windows.
Komputer musi być wyposażony w kartę graficzną, do której może być podłączonych kilka ekranów z niezależnym wyświetlaniem równocześnie. W czasie pisania niniejszej instrukcji (rok 2010) w wymagany sposób działały karty graficzne (oraz ich drivery) nVidia oraz AMD, włącznie z kartami graficznymi zintegrowanymi na płycie głównej komputera. Najprostszym jest, kiedy do działającego systemu z jednym ekranem zostanie podłączony drugi ekran. Ważnym jest żeby nie wykonywać żadnych zmian w ustawieniu driverów karty graficznej, nie włączać wsparcia kilku ekranów, desktopów (nView, TwinView, klonowania czy pulpit wirtualny). Wszelkie ustawienia (jeżeli jest to możliwe) wykonywać w oknie SO Windows, służącym do zmiany rozdzielczości (dostępne kliknięciem prawym przyciskiem myszki nad pulpitem SO Windows).
Jeżeli na drugim ekranie nie zostanie automatycznie wyświetlony pulpit, wtedy wystarczy restart komputera lub w driverach wybrać opcję detekcji podłączonych wyświetlaczy. Na drugim ekranie powinien zostać wyświetlony czysty pulpit SO Windows, bez ikon na pulpicie oraz bez dolnego paska zadań (Taskbar). Drugi ekran powinien być wyświetlony wprawo od ekranu pierwotnego (można zmienić).
 
Uwaga! Jest konieczne sprawdzenie, że na drugi ekran można przy pomocy myszki przesunąć jakiekolwiek niezmaksymalizowane okno (na przykład Windows Explorer). Oraz że podczas maksymalizacji tego okna zostanie ono poprawnie zmaksymalizowane na drugiem ekranie (na przykład przy pomocy ikony w nagłówku lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nagłówku okna). Podstawową zasadą jest, że dowolne okno w SO Windows zostanie zmaksymalizowane na tym ekranie, na którym znajduje się jego większa część. Jeżeli tak jest, wtedy system jest z punktu widzenia SO Windows ustawiony poprawnie.

2) Ustawienia w aplikacji PROMOTIC

Dla każdego ekranu jest konieczne wytworzenie obiektu PmaWorkspace (obszar roboczy aplikacji) i wszystkie te obiekty ustawić jako główne okno aplikacji (patrz konfigurator "Główne okno aplikacji").
Żeby obiekt PmaWorkspace został wyświetlony na właściwym ekranie, jest konieczne ustawienie jego początkowej pozycji wyświetlenia (patrz konfigurator "Wartość domyślna sFramePars").
Na przykład jeżeli ekran pierwotny znajduje się po lewej i ma rozdzielczość 1920x1200 a drugi ekran po prawej, wtedy wystarczy ustawić horyzontalną pozycję lewego górnego rogu okna, tzn. "left:1920px;".
Okno na danej pozycji można otworzyć w stanie zwykłym lub zmaksymalizowanym (patrz konfigurator "Stan początkowy (state)").
Taką samą zasadę można zastosować równieś do wyświetlenia niezależnego okna PmaPanel (patrz konfigurator "Wartość domyślna sFramePars").
Patrz również:
- PmaWorkspace (obiekt)
- Pm.CreateView (metoda)

Historia:
Pm8.00.07: Ulepszone wsparcie dla aplikacji z kilku ekranami (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach):
- Niektóre okna były wyświetlane zawsze tylko na głównym ekranie, nawet jeżeli otwarcie było wywołane z innego ekranu.
- PmaWorkspace.SetActive nowa metoda umożliwia ustawienie aktywnego obiektu PmaWorkspace i w ten sposób można ustawić, gdzie będzie otwarte nowe samodzielne okno.
Nawigacja:
 
 
- Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.