Promotic

Jak stworzyć dźwiękową sygnalizację alarmów dla Web klienta.

W celu uruchomienia po stronie Web klienta dźwiękowej sygnalizacji zależnej od alarmów generowawnych na serwerze, jest konieczne wytworzyćstałe powiązanie, które będzie klienta informować o stanie alarmów. Do tego idealnie nadaje się obiekt PmgButton lub obrazek (PmgCanvas, PmgRasterImage) zamieszczony w nieustannie otwartym panelu (zazwyczaj Toolbar).

Opis będzie następująca:
- Wytworzyć odpowiedni Pmg obiekt (PmgButton, PmgCanvas lub PmgRasterImage)
- W karcie "Zmienne" tego obiektu wytwórz zmienną typu Integer o nazwie "nAlState3".
- Powiąż tą zmienną powiązaniem danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu" z odpowiednim obiektem PmaAlarmGroup. W konfiguratorze "Właściwość" wprowadź: GetStateCount("state:3;")
(To ustawi wołanie metody GetStateCount z parametrem state:3;, która będzie zwracać ilość aktualnie aktywnych (czerwonych) alarmów.)
- Następnie w zdarzeniu onRefresh wytwórz skrypt zapisany jako Przykład.
Przykład:
Skrypt w zdarzeniu onRefresh Pmg obiektu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pMe.Root.ClientType == 2)
{
if (pMe.Vars("nAlState3").Value > 0)
{
Pm.PlaySound("file:#pmres:Sound/hoot03.wav;");
}
else
{
Pm.PlaySound("stop:1;");
}
}


Zmienną nAlState3 można zastosować również do zmiany koloru tekstu, tła, obrazka, itd.
Obiekt może zostać przygotowany również jako przycisk do otwarcia przeglądarki alarmów. Patrz Otwarcie przeglądarki obiektu PmaAlarmGroup
Patrz również:
- Pm.PlaySound (metoda)
- PmaAlarmGroup (obiekt)
- PmgRoot.ClientType (właściwość)
Nawigacja:
 
 
- Jak stworzyć dźwiękową sygnalizację alarmów dla Web klienta.
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.