Promotic

Opis struktury plików konfiguracyjnych XML oraz INI do zastosowania w makro wyrażeniu $.cfgfile

Pliki konfiguracyjne służą do przechowania stałych (parametrów i wartości początkowych) aplikacji.
Jest bardziej stosownym nie wprowadzać niektórych stałych bezpośrednio do aplikacji PROMOTIC (tzn. do pliku Aplikacja.pra), lecz ich zapis do pliku konfiguracyjnego (tekstowego) i w aplikacji PROMOTIC tylko odnosić się takich stałych. To z kolei umożliwia zmianę parametrów aplikacji w takim pliku bez konieczności edycji aplikacji.
Pliki konfiguracyjne PROMOTIC są plikami tekstowymi w formacie XML (nowszy sposób) lub INI (poprzedni, starszy sposób). Makro wyrażenie $.cfgfile jest najprostszym i podstawowym sposobem, w jaki można dotrzeć do poszczególnych wartości w pliku konfiguracyjnym (zarówno INI jak i XML).
Plik konfiguracyjny XML umożliwia zapis wartości do dowolnego poziomu hierarchicznego. Makro wyrażenie $.cfgfile umożliwia dostęp do wartości na dowolnym poziomie hierarchicznym (w odróżnieniu od Plik konfiguracyjny INI zawiera dwa poziomy - sekcja/klucz).

1. Pliki konfiguracyjne XML (*.xml) dla $.cfgfile

Plik tekstowy XML składa się z tagów, atrybutów oraz wartości. XML umożliwia strukturowaną (hierarchiczną) formę zapisu wartości. Tagi są zawsze w parach, zaznaczając początek oraz koniec danego poziomu. Plik XML można wyświetlić w przeglądarce internetowej (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...), który równocześnie sprawdza składnię zapisu.
Opcjonalny (lecz bardzo uniwersalny) dostęp do wartości w plikach XML, patrz Jak odczytywać w aplikacji ogólne pliki XML.
Przykład:
Przykład pliku config.xml o następującej zawartości:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <data>
    <ipaddress>192.168.1.2</ipaddress>
    <pcname>ctest</pcname>
    <webportnumber>81</webportnumber>
  </data>
</root>
Przykład odniesienia na wartość webportnumber v tagu <data> przy założeniu, że plik config.xml jest zarejestrowany w konfiguratorze "Menedżer plików konfiguracyjnych" w identyfikatorze config:
$.cfgfile("config/data/webportnumber",80)

2. Pliki konfiguracyjne INI (*.ini) dla $.cfgfile

Plik tekstowy INI składa się z sekcji i kluczy - patrz Pliki typu INI.

Opcjonalny dostęp do wartości w plikach INI można stosować przy pomocy metod Pm.IniFileRead oraz Pm.IniFileWrite.
Przykład1:
Przykład pliku config.ini o następującej zawartości:
[data]
ipaddress=192.168.1.2
pcname=ctest
webportnumber=81
Przykład2:
Przykład odniesienia na wartość klucza webportnumber w sekcji [data] przy założeniu, że plik config.ini jest zarejestrowany w konfiguratorze "Menedżer plików konfiguracyjnych" o identyfikatorze config:
$.cfgfile("config/data/webportnumber",80)
Nawigacja:
 
 
- Pliki konfiguracyjne XML oraz INI dla $.cfgfile
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.