Update cookies preferences
Promotic

Makro wyrażenie $.cfgfile

Niniejsze makro wyrażenie przedstawia wartość zapisaną w pliku konfiguracyjnym (XML lub INI). Patrz: Opis struktury plików konfiguracyjnych XML oraz INI do zastosowania w makro wyrażeniu $.cfgfile

Składnia:
$.cfgfile("id","value")
id = złożony identyfikator wartości (np. "a/b/c")
value = (opcjonalne) wartość pomocniczą, w przypadku nie znalezienia odnoszonej wartości

Przestarzała składnia zapisu makro wyrażenia: $cfgfile:id,value

Przykład:
1) $.cfgfile("config/data/webportnumber",0)
- Uzyska wartość /data/webportnumber z pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego jako identyfikator config.
2) $.cfgfile("config/data/webportnumber",80)
- Uzyska wartość /data/webportnumber z pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego o identyfikatorze config. Jeżeli wartość nie została odnaleziona w pliku, wtedy jest zwrócona wartość pomocnicza 80.
3) $.cfgfile("config/data/boiler1/webportnumber",0)
- Uzyska wartość /data/boiler1/webportnumber z XML pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego o identyfikatorze config. Wyrażenie umożliwia odczyt wartości z dowolnego poziomu hierarchii (poziom boiler1 jest umieszczony dodatkowo).

Konfiguratory w edytorze wartości rozszerzonej:
Identyfikator wartościOkreśla złożony identyfikator wartości, np.: config/data/portnumber.
Wprowadzenie wartości zastępczejSłuży do wprowadzania wartości zastępczej, które zostanie wykorzystana w przypadku odnalezienia referencyjnej wartości.
Wartość pomocnicząOkreśla wartość zastępczą
© MICROSYS, spol. s r.o.