Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro wyrażenie $.cfgfile

Niniejsze makro wyrażenie przedstawia wartość zapisaną w pliku konfiguracyjnym (XML lub INI). Patrz: Opis struktury plików konfiguracyjnych XML oraz INI do zastosowania w makro wyrażeniu $.cfgfile
 
Składnia:

$.cfgfile("id","value")

id = złożony identyfikator wartości (np. "a/b/c")
value = (opcjonalne) wartość pomocniczą, w przypadku nie znalezienia odnoszonej wartości

Przestarzała składnia zapisu makro wyrażenia: $cfgfile:id,value

 
Przykład:
1) $.cfgfile("config/data/webportnumber",0)

- Uzyska wartość /data/webportnumber z pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego jako identyfikator config.

2) $.cfgfile("config/data/webportnumber",80)

- Uzyska wartość /data/webportnumber z pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego jako identyfikator config. Jeżeli wartość nie została odnaleziona w pliku, wtedy jest zwrócona wartość pomocnicza 80.

3) $.cfgfile("config/data/boiler1/webportnumber",0)

- Uzyska wartość /data/boiler1/webportnumber z XML pliku konfiguracyjnego zarejestrowanego jako identyfikator config. Wyrażenie umożliwia odczyt wartości z dowolnego poziomu hierarchii (poziom boiler1 jest umieszczony dodatkowo).


Pozycje konfiguracji w edytorze wartości rozszerzonej:
Identyfikator wartościOkreśla złożony identyfikator wartości, np.: config/data/portnumber.
Wprowadzenie wartości zastępczejSłuży do wprowadzania wartości zastępczej, które zostanie wykorzystana podczas odnalezienia referencyjnej wartości
Wartość pomocnicząOkreśla wartość zastępczą
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice