Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

EvalMacro - metoda obiektu Pm

Opis:
Obliczenie makro wyrażenia.
Składnia:
EvalMacro(sMacro As String, [sParams As String]) As String
Wołanie:
x = Pm.EvalMacro(sMacro)
Parametry:
sMacro(String) Makro wyrażenie, patrz Opis makro wyrażeń w systemie PROMOTIC.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry do obliczenia makro wyrażenia. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "lang:cs;".
"lang:ss;" (opcjonalne) - Określa język narodowy dla Makro wyrażenie $.text. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowany bieżący język uruchomionej aplikacji. Patrz konfigurator "PmRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość obliczonego makro wyrażenia w kształcie tekstu
Notatka:
Metody nie można zastosować do obliczenia makro wyrażenia $.par. W zamian można zastosować metodę PmObject.GetPar (dla PROMOTIC obiekty) lub metodę PmiItem.GetPar (dla Elementy graficzne).
 
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Stwierdzi wartości z pliku konfiguracyjnego
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sVal
sVal = Pm.EvalMacro("$.cfgfile('config/data/port1',0)")
Przykład2:
Wczytanie przynależnego tekstu lokalizacyjnego w języku angielskim
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sTxt
sTxt = Pm.EvalMacro("$.text('sys','userDesc')", "lang:en;")
Inną możliwością, jak uzyskać zlokalizowany tekst przy pomocy #pragma variable - to działa również w Web panele.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EvalMacro
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice