Update cookies preferences
Promotic

EvalMacro - metoda obiektu Pm

Opis:
Obliczenie makro wyrażenia.
Składnia:
String EvalMacro(String sMacro, [String sParams])
Parametry:
sMacro(String) Makro wyrażenie, patrz Opis makro wyrażeń w systemie PROMOTIC.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry do obliczenia makro wyrażenia. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "lang:cs;".
"lang:ss;" (opcjonalne) - Określa język narodowy dla Makro wyrażenie $.text. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowany bieżący język uruchomionej aplikacji.
Patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime".
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość obliczonego makro wyrażenia w kształcie tekstu
Notatka:
Metody nie można zastosować do obliczenia makro wyrażenia $.par. W zamian można zastosować metodę PmaObject.GetPar (dla Pma obiekty) lub metodę PmgObject.GetPar (dla Pmg obiekty).

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Stwierdzi wartości z pliku konfiguracyjnego
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVal = Pm.EvalMacro("$.cfgfile('config/data/port1',0)");
Przykład2:
Odczyt przynależnego lokalizacyjnego tekstu w języku angielskim
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = Pm.EvalMacro("$.text('sys','userDesc')", "lang:en;");
Inną możliwością, jak uzyskać lokalizowany tekst przy pomocy #pragma variable - to działa również w Web panele.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- EvalMacro
 
 
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.